neysazende ney yapımı

       

                                                         

                                                                                                                                                                                        NEYSAZENDE NEY YAPIMI             

   

NEY HAKKINDA

Günümüzde ney,Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf müziğimizin bir simgesi haline gelmiştir. Sümer toplumunda ney,M.Ö 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılmaktadır.Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine,ney için üflemek tabiri kullanılır.Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır.

Kaynağını islam da Allah’ın insanı yaratırken ruhu üflemiş olmasından alır.Ney,kargı denilen bir çeşit budaklı kamıştan yapılır.Türkiye de ise genellikle Güneydoğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişir.Bu bölgeler Antalya,Aydın ve Hatay illeridir.Ayrıca Mısır ve Suriye de neylik kamış toplanır.Neye eklenmiş üflemeyi kolaylaştıran önemli bir bölümde başparedir.Başpareler Manda boynuzu, Fil dişi gibi hayvansal kemiklerin yanı sıra Şimşir ve Gül ağacından da yapılabilir. Bunlar doğal malzeme olduğu için son derece sağlıklıdır.

Fakat son yıllarda doğal malzeme bulunmakta zorluk çekildiği için Derlin denilen sert plastikte kullanılmaktadır.Bir neyin düzgün akortlu olabilmesi için 9 adet boğumdan oluşması ve bu boğumların her birinin birbirine eşit olması şarttırki böyle bir kamışın bulunması çok nadirdir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEY ÇEŞİTLERİ

Başlıca 13 çeşit ney vardır.
Kısadan uzuna doğru ana ahenk ve ara ahenk (mabeyn) 
ney çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

Ney Çeşidi Karar Perdesi (Osmanlı musıkisi) Karar perdesi (Batı musıkisi) Ortalama Boyu
Bolahenk Nısfiye Hüseyni Mi 520 mm
Bolahenk-Süpürde Mabeyni Hisar Mi bemol 550 mm
Süpürde Ney Neva Re 580 mm
Müstahsen Nim Hicaz Do diyez 620 mm
Yıldız Ney Çargah Do 665 mm
Kız Ney Buselik Si 710 mm
Kız-Mansur Mabeyni Dik Kürdi Si bemol 745 mm
Mansur Ney Dügah La 780 mm
Mansur-Şah Mabeyni Zirgüle La bemol 820 mm
Şah Ney Rast Sol 860 mm
Davud Ney Irak Fa diyez 910 mm
Davud-Bolahenk Mabeyni Acem Aşiran Fa 970 mm
Bolahenk Ney Hüseyni Aşiran Mi 1 m 40 mm

YORUM YAPIN